O NAS

Eco Life System Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem oraz dystrybutorem produktów Eco Tabs™
w Polsce. Nasze produkty dostępne są także w: Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, Bułgarii, Estonii na Węgrzech oraz w Rosji, za pośrednictwem autoryzowanych przez Nas agentów.   

Główne kierunki działania Eco Life System to redukcja osadów ściekowych w miejscu ich powstawania oraz likwidacja namułów i osadów w stawach, jeziorach, zbiornikach retencyjnych.  

W praktyce zastosowanie produktów Eco Tabs™ przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków i zmniejszenia kosztów rekultywacji zbiorników wodnych. 

Produkty Eco Tabs™ są odpowiedzią na zachodzące przemiany w gospodarce wodno-ściekowej i pomogą sprostać wyzwaniom Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r.), która nakłada obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wszystkich wód w Polsce do 2015 roku.  

Nasza technologia pomaga naturze w jej naturalnych procesach i jest bezpieczna, niskobudżetowa, prosta w użyciu oraz przyjazna środowisku naturalnemu. Może być zastosowana w każdej oczyszczalni ścieków i w każdym zbiorniku wodnym oraz miejscach, gdzie wymagana jest nietoksyczna forma utylizacji naturalnych osadów organicznych, środków powierzchniowo czynnych, węglowodorów, oraz wielu innych substancji chemicznych.  

 

STRONA GŁOWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio