<

  

  

Przetwórstwo spożywcze

Przemysł spożywczy obejmujący branże mleczarską, mięsną, drobiarską, tłuszczową, skrobiową, przetwórstwo owocowo-warzywne, cukrowniczą oraz zbóż i jaj, jest źródłem wielu obciążeń i zagrożeń dla środowiska naturalnego. Z dostępnych opracowań wynika, że problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dotyczą głównie gospodarki wodno-ściekowej, a przede wszystkim ilości i jakości odprowadzanych ścieków do środowiska.   

Eco Life System dzięki technologii Eco Tabs™ oferuje rozwiązania dla przetwórców żywności w celu zwiększenia efektywności i wydajności ich zakładów przy jednoczesnej redukcji kosztów energii.  

Oferujemy innowacyjną, bezinwazyjną i niskobudżetową technologię polegającą na dotlenieniu ścieków, redukcji fosforu i amoniaku oraz osadów ściekowych w miejscu ich powstania.. 

Korzyści z zastosowania Eco Tabs™:

- likwidacja tłuszczy w przepompowniach i osadnikach,  

- likwidacja odorów,  

- redukcja ilości osadów ściekowych,  

- poprawa parametrów ścieków wyjściowych.  

  

 

STRONA GŁÓWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 - Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio 


REFERENCJE