Zintegrowany System Oczyszczania Ścieków

Wykonanie Dyrektywy Wodnej miało na celu poprawienie stanu wód Morza Bałtyckiego poprzez działania na wodach powierzchniowych w zlewniach rzek płynących do morza.
Woda w zbiornikach wodnych (zbiorniki zaporowe i jeziora) i rzekach zależy od stanu ścieków oczyszczonych.
Rezultat tych działań w postaci zakwitów sinicowych widać w dzisiejszym stanie Morza Bałtyckiego oraz wielu zbiorników w głębi kraju np. Zbiornik Sulejowski.
Strat ekonomicznych nie można obecnie oszacować a straty na wizerunku (odpoczynek nad polskim morzem) są nie do odrobienia.
Nasz firma Eco Life System www.ecolifesystem.com.pl dysponuje technologią oraz praktycznymi przykładami skutecznego przeciwdziałania procesom pogarszania stanu wód morskich oraz śródlądowych.
Przyczyną obecnego stanu wód jest nadwyżka biogenów w systemie sieci kanalizacyjnej, zbiornikach wodnych zaporowych oraz stawach i jeziorach.
Dysponujemy technologią redukującą tą nadwyżkę na każdym etapie powstawania ścieków (zanieczyszczeń) oraz technologią poprawienia parametrów chemiczno- biologicznych wód powierzchniowych.

Na system składają się:
Cyanoxide na który mamy licencję od Uniwersytetu Warszawskiego, Technologia Kobiomik Zintegrowany System Oczyszczania Ścieków (ZSOŚ).
Cyanoxide likwiduje sinice w krótkim okresie (obecnie w praktyce stosowany na kilku kąpieliskach).
Kobiomik likwiduje przyczynę powstawania sinic i eutrofizacji zbiorników wodnych.
ZSOŚ – przyczynia się do zmniejszenia eutrofizacji zbiorników wodnych (przy jednoczesnych oszczędnościach w systemie oczyszczania ścieków).

Reasumując:
- Likwidacja problemu, którego widocznym rezultatem są zakwity sinic jest możliwa.
- Technologia Eco Tabs może być eksportową specjalnością naszego kraju.

  

 

STRONA GŁÓWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 - Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio 


REFERENCJE