Oczyszczalnie ścieków

Technologia Eco Tabs™ ma wielorakie zastosowanie m.in. do: zbudowania nowej flory bakteryjnej w czasie rozruchu nowej oczyszczalni ścieków, do interwencyjnej stabilizacji pracy oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, do redukcji bardzo dużych ładunków, do napowietrzania, do eliminacji tłuszczów i substancji ropopochodnych oraz chemicznych zanieczyszczeń, do utylizacji profermentu z biogazowi i osadu w komunalnych oczyszczalniach ścieków, do likwidacji osadu w lagunach.  

Odpowiednio dozując produkty Eco Tabs™ na oczyszczalni ścieków osiągnie się :

• redukcję fosforu (biologiczny zamiennik PIX-u),  

• redukcję ChZT, BZT5, amoniaku i zawiesiny,  

mniejsze zużycie energii elektrycznej na napowietrzanie – z racji zawartości tlenu związanego
w kompozycji biopreparatu,

redukcję osadu nadmiernego – w efekcie mniejsze zużycie polimerów i niższe koszty gospodarki osadowej,

wiązanie metali ciężkich do soli nierozpuszczalnych w wodzie niezależnie od środowiska (pH, REDOX),

• higienizację ścieków oczyszczonych,  

• higienizację osadu,

redukcję odorów (znaczną redukcję siarkowodoru - dzięki czemu oczyszczalnia będzie lepszym sąsiadem),

• stabilizację pracy oczyszczalni przeciążonych,

• stabilizację pracy oczyszczalni z brakującym węglem organicznym (w kompozycji biopreparatu jest węgiel organiczny).

  

Efekt końcowy to efektywniejsze działanie oczyszczalni i niższe koszty eksploatacyjne

  

Załącznik: Eco Tabs – Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków

  

Czytaj więcej...

 

STRONA GŁÓWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 - Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio 


REFERENCJE