Stawy i jeziora

Sinice  

Związki toksyczne produkowane przez sinice, to jedne z najbardziej trujących substancji produkowanych przez organizmy żywe. Z uwagi na nasze zdrowie, trudne decyzje o bezwzględnym zakazie kąpieli są bardzo mocno nagłaśniane i brzmią rygorystycznie. Takie decyzje bywają jednak zagrożeniem dla lokalnego biznesu. Sprawiają one, że nawet najbardziej znane kąpieliska czy ośrodki turystyki wodnej, tracą popularność, a samorządy tracą sezonowe wpływy i to na długie lata.  

Skala problemu w Polsce jest ogromna, a zjawisko nasila się. Problem rośnie jeszcze bardziej, gdy okoliczne miasta i wsie zaopatrują się w wodę z danego zbiornika zaatakowanego przez te organizmy. Kolejne próby zabezpieczenia wód przed tą plagą są nieskuteczne, gdyż nie były dostępne ekonomicznie uzasadnione, efektywne i zrównoważone rozwiązania w celu zapobiegania i likwidacji zakwitów sinic w małej, jak i w dużej skali.  

Dzięki wykorzystaniu technologii Eco Tabs™, jesteśmy teraz w stanie zapobiec tym zakwitom i skutecznie oraz bezpiecznie usunąć je z wody wraz z wytworzonymi przez nie toksynami.   

  

Bioremediacja zbiorników wodnych  

Eutrofizacja jest procesem jednokierunkowym, prowadzącym do gromadzenia się w wodach i osadach jeziornych coraz większych ilości różnorodnych form materii organicznej a w końcu do wypłycenia i całkowitego „zarośnięcia” jeziora.  

Technologia Eco Tabs™ wykorzystuje naturalne procesy samooczyszczania się wód. Polega na przyspieszeniu tempa mineralizacji i respiracji materii organicznej zdeponowanej w toni wodnej i osadach dennych zbiornika. Nowatorska technologia polega na wprowadzeniu do osadów dennych i/lub wód jeziora preparatów zawierających mieszankę enzymów szybko rozkładających zanieczyszczenia organiczne oraz bakterii wykazujących szczególnie wysoką aktywność w wykorzystywaniu degradowanych przez enzymy zanieczyszczeń organicznych w celu ich całkowitej mineralizacji. W wyniku jednoczesnego, sprężonego działania na materię organiczną w osadach i toni wodnej degradacji enzymatycznej i mineralizacji – substancje organiczne stanowiące nadmiar w osadach dennych zostają zwykle w ponad 70% przekształcone w CO2, który rozpuszcza się w wodzie do stanu równowagi z jego stężeniem w powietrzu, a jego nadmiar ulatnia się do atmosfery. Pozostałe ok. 30% degradowanych substancji organicznych z osadów dennych i wody jeziora zostaje zamienione w biomasę bakterii, która jest następnie wykorzystywana jako źródło pokarmu przez bakteriożerców, którzy na końcu łańcucha pokarmowego w jeziorze zostają zjedzeni przez zooplankton i ryby (ten łańcuch przemian troficznych zwiększa ilość pokarmu dla ryb, co w rezultacie doprowadza do wzrostu ich biomasy w jeziorze).

  

Załącznik: Eliminacja sinic w zbiornikach wodnych

  

 

STRONA GŁÓWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 - Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio 


REFERENCJE