ZAPYTANIE OFERTOWE


MRĄGOWO 03.12.2017r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu

Działanie 2.3 "Proinnowacujne usługi dla przedsiębiorstw"
"Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP"
Szanowni Państwo,
w związku z ubieganiem się firmy Eco Life System Sp. z o.o. o dofinansowanie na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach realizacji projektu:

Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków, odcieków i przeróbki osadów ściekowych przy zastosowaniu innowacyjnego produktu Eco Tabs NN.


W załączeniu przesyłamy:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 z dnia 03 grudnia 2017; - pobierz
2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/12/2017 - Formularz ofertowy; - pobierz
3. Załącznik nr 2 - Protokół wyboru oferty - pobierzMRĄGOWO 14.04.2017r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu


"Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP"
Do pobrania załączniki z zapytaniem:


Zapytanie ofertowe ELS

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Protokół wyboru oferty (Orygianł dostępny w siedzibie firmy.)


 

STRONA GŁOWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio