Sinice

Wzrost średnich temperatur o kilka stopni w ciągu ostatnich 10 lat spowodował ogromne zagrożenie dla wód powierzchniowych. Wyższe temperatury wody to szybsza eutrofizacja jak również większa aktywność toksycznych sinic.

Sinice likwidacja sinic Cyjanobakter

Związki toksyczne produkowane przez sinice, to jedne z najbardziej trujących substancji produkowanych przez organizmy żywe. Z uwagi na nasze zdrowie, trudne decyzje o bezwzględnym zakazie kąpieli są bardzo mocno nagłaśniane i brzmią rygorystycznie. Takie decyzje bywają jednak zagrożeniem dla lokalnego biznesu. Sprawiają one, że nawet najbardziej znane kąpieliska czy ośrodki turystyki wodnej, tracą popularność, a samorządy tracą sezonowe wpływy i to na długie lata.

Skala problemu w Polsce jest ogromna, a zjawisko nasila się. Problem rośnie jeszcze bardziej, gdy okoliczne miasta i wsie zaopatrują się w wodę z danego zbiornika zaatakowanego przez te organizmy. Kolejne próby zabezpieczenia wód przed tą plagą są nieskuteczne, gdyż nie były dostępne ekonomicznie uzasadnione, efektywne i zrównoważone rozwiązania w celu zapobiegania i likwidacji zakwitów sinic w małej, jak i w dużej skali.

Sinice likwidacja sinic Cyjanobakter

Dzięki wykorzystaniu technologii Eco Tabs™, jesteśmy teraz w stanie zapobiec tym zakwitom i skutecznie oraz bezpiecznie usunąć je z wody wraz z wytworzonymi przez nie toksynami.

Wychodząc na przeciw potrzebom walki z sinicami stworzyliśmy produkt, który szybko i skutecznie kontroluje rozwój sinic w jeziorze, stanowi bardzo efektywną technologię w rozkładzie toksyn sinicowych w wodach i poprawia jakość wody ograniczając zakwity sinic oraz powoduje detoksykację wody.