Szybka Zintegrowana Technologia Oczyszczania Ścieków

Ideą stojącą za akronimem SZTOS jest poprawa ogólnego stanu wód powierzchniowych, do którego każdy może się przyczynić we własnym zakresie. 

Szybka Zintegrowana Technologia Oczyszczania Ścieków Eco Life System

Technologia Eco Tabs to mini oczyszczalnia, działająca w każdym miejscu dozowania aktywnych mikroorganizmów. Produkty Eco Tabs można stosować zarówno w toaletach, przepompowniach, oczyszczalniach ścieków jak i bezpośrednio do wód powierzchniowych. Im wcześniej zaaplikujemy produkty Eco Tabs tym więcej czasu mikroorganizmy oddziałują na zanieczyszczenia. Dzięki temu ścieki trafiające na oczyszczalnie mają dużo mniejszy ładunek zanieczyszczeń, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty pracy oczyszczalni.

Na SZTOS składają się następujące technologie:

Produkty Eco Tabs: stosowane w miejscu powstawania ścieków, działające jak mikro oczyszczalnia ścieków (miejsca zastosowania: toalety, przepompownie ścieków, oczyszczalnia ścieków)

ET Tablets i ET Shock: likwidują przyczynę powstawania sinic i eutrofizacji zbiorników wodnych.

Reasumując:
– Likwidacja problemu, którego widocznym rezultatem są zakwity sinic jest możliwa.
– Na bazie technologii Eco Tabs budujemy eksportową specjalizację naszego kraju.