Technologia Eco Tabs™ ma wielorakie zastosowanie Oczyszczanie ścieków Technologia Eco Tabsm.in. do: zbudowania nowej flory bakteryjnej w czasie rozruchu nowej oczyszczalni ścieków, do interwencyjnej stabilizacji pracy oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, do redukcji bardzo dużych ładunków, do napowietrzania, do eliminacji tłuszczów i substancji ropopochodnych oraz chemicznych zanieczyszczeń, do utylizacji profermentu z biogazowi i osadu w komunalnych oczyszczalniach ścieków, do likwidacji osadu w lagunach.  

 

Odpowiednio dozując produkty Eco Tabs™ na oczyszczalni ścieków osiągnie się :

 • redukcję fosforu (biologiczny zamiennik PIX-u), 
 • redukcję ChZT, BZT5, amoniaku i zawiesiny, 
 • mniejsze zużycie energii elektrycznej na napowietrzanie – z racji zawartości tlenu związanego w kompozycji biopreparatu,
 • redukcję osadu nadmiernego – w efekcie mniejsze zużycie polimerów i niższe koszty gospodarki osadowej,
 • wiązanie metali ciężkich do soli nierozpuszczalnych w wodzie niezależnie od środowiska (pH, REDOX),
 • higienizację ścieków oczyszczonych, 
 • higienizację osadu,
 • redukcję odorów (znaczną redukcję siarkowodoru – dzięki czemu oczyszczalnia będzie lepszym sąsiadem),
 • stabilizację pracy oczyszczalni przeciążonych,
 • stabilizację pracy oczyszczalni z brakującym węglem organicznym (w kompozycji biopreparatu jest węgiel organiczny).
    

Efekt końcowy to SPRAWNIEJSZE działanie oczyszczalni i niższe koszty eksploatacyjne

 


Pliki do pobrania:

    Zintegrowany System Oczyszczania Ścieków (więcej informacji)

    Prezentacja – Jak zarobić na oszczędzaniu

    Prezentacja – ISTS EN

    Prezentacja – Integrated Sewage Treatment System EN

    Prezentacja – Lemna Plus info

    Prezentacja – Lemna Plus EN

   Bioremediacja ścieków zawierających wirusa SARS-CoV-2 przy użyciu Eco TabsTM

   Szambo na złOTE